Forum Message

Topic: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?
Posted by: Nikki Howard
Date/Time: 07/09/14 20:49:00

Dette er England, ikke bruk for norsk her. Bare engelsk og gobbledygook brukt på forumet, med mindre det er MKB, så er det konspirasjon eller annen søppel.


Entire Thread
TopicDate PostedPosted By
Hvem kan snakker norsk?07/09/14 19:45:00 Ozkar Nguyen
   Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 19:49:00 Lynne Bruce
      Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 19:50:00 Ozkar Nguyen
         Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 19:51:00 Keith Iddon
   Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 19:53:00 Helle Kaiser
      Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 19:55:00 Ozkar Nguyen
         Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:02:00 Pete Mayes
         Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:11:00 Anne England
            Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:18:00 Keith Iddon
            Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:33:00 Ozkar Nguyen
               Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:41:00 Nikki Howard
                  Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:49:00 Nikki Howard
               Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:44:00 Andrew Craig
               Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 20:56:00 Keith Iddon
                  Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:02:00 Pete Mayes
                     Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:06:00 Keith Iddon
                        Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:09:00 Pete Mayes
                        Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:13:00 Nikki Howard
               Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 22:20:00 Anne England
   Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:10:00 Pete Mayes
      Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:21:00 Ozkar Nguyen
         Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:27:00 bobby osborne
            Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:47:00 Pete Mayes
               Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:52:00 Nikki Howard
                  Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?07/09/14 21:54:00 Pete Mayes
   Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 11:50:00 Huw Burford-Taylor
      Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:01:00 Pete Mayes
         Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:10:00 Huw Burford-Taylor
            Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:16:00 Carl Wynne
               Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:18:00 Huw Burford-Taylor
                  Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:26:00 Pete Mayes
                     Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:33:00 Huw Burford-Taylor
                        Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:40:00 Pete Mayes
                           Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:42:00 Keith Iddon
                              Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:44:00 Nikki Howard
                                 Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:46:00 Keith Iddon
                                    Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Hvem kan snakker norsk?08/09/14 12:56:00 Nikki Howard

Forum Home